24 | 10 | 2017

Netwerk van bewakingscamera's – nummerplaatlezers

Doelstellingen en evaluatie


1. Module “bewakingscamera’s”


Doelstellingen

Met de bewakingscamera’s - nummerplaatlezers, de borden die deze slimme camera’s aankondigen en de ‘module bewakingscamera’s’ op de server, streven we meerdere doelstellingen na, met name:

 • Een algemene preventie en het voorkomen van misdrijven;
 • Aan daders ontraden om misdrijven te plegen;
 • Misdrijven ophelderen en de pakkans verhogen;
 • Een efficiëntere aanpak van rondtrekkende dadergroepen van woninginbraken, inbraken in bedrijven en handelspanden, ramkraken, e.d.
 • Het toenemend fenomeen van verkeersongevallen met vluchtmisdrijven terugdringen.

Evaluatie

Voor de evolutie van de cijfers van de voornaamste misdrijven en verkeersongevallen met lichamelijk letsel in onze politiezone, verwijzen we naar de “Evolutie veiligheid” op deze website.

Het programma op de server, Cervus genaamd, wordt dagelijks gebruikt om allerlei opzoekingen te doen in geval van misdrijven en verkeersongevallen met vluchtmisdrijf in de buurt. Hieronder vindt u een tabel met het aantal opzoekingen per maand:

JaarJanFebMarAprMeiJunJulAugSepOktNovDecTot
2016 2644 4248  3294  3137 3385  3132  3517  3450  2939  2809  2996  3095 38546
2017 2132 2873 2969 2645  1811  1813  2051  1667 17961

Bron: Cervus

Deze dagelijkse opzoekingen leiden regelmatig tot de opheldering van misdrijven. Het gaat doorgaans over inbraken en verkeersongevallen met vluchtmisdrijf, maar ook zeer ernstige misdrijven zoals verkrachting en gewapende overvallen werden reeds opgehelderd dankzij Cervus.

2.Module “blacklistcontrole”


Doelstellingen

Met de ‘module blacklistcontrole’ streven we de meerdere doelstellingen na: 

 • Geseinde personen en voertuigen doeltreffend opsporen;
 • Gericht toezicht op bepaalde daders verhogen;
 • De pakkans inzake niet-verzekerd voeren en rijden met niet-gekeurde voertuigen verhogen.

Evaluatie

Het aantal ‘hits’ op de verschillende blacklists is minder relevant. Hetzelfde voertuig kan immers meerdere bewakingscamera’s passeren en dus telkens een ‘hit’ geven. Soms kan dit voertuig onderschept worden en soms ook niet. Voor bepaalde ‘hits’ worden intensieve zoekacties gedaan met oog op onderschepping (vb. gestolen voertuigen). Voor andere ‘hits’ worden helemaal geen zoekacties gedaan omdat het ‘bewijs van rijden’ volstaat (vb. rijden met niet-verzekerde voertuigen).

Hieronder vindt u een tabel met de resultaten van de module "blacklistcontrole":

Blacklist controle inzake criminaliteit Vorig Jaar Lopend jaar
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Tot.
Voertuigen in België gestolen
Effectieve onderscheppingen
20 3  0 2  6 11
Voertuigen in Nederland gestolen
Effectieve onderscheppingen
1 0  0  1  0 1
Voertuigen in Nederland vermist
Effectieve onderscheppingen
1 0  0  0  0 0
Geseinde voertuigen (ANG)
Effectieve onderscheppingen
21 3  2  7  2 14
SIS-geseinde voertuigen
Effectieve onderscheppingen
34 2  8  2  3 15
Lokale aandachtsvestiging (ARGUS)
Effectieve onderscheppingen
86 7  13  4  16 40
 Totaal 163 15 23  16  27     81

 Bron: ISLP - module interventie + module afhandeling

Blacklist controle inzake                      
verkeershandhaving
Vorig Jaar Lopend jaar
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Tot.
Niet betaalde boetes buitenlanders -
aantal geïnde boeten bij onderschepping
209 5  7 10  17 39
Niet-verzekerde Vtgn (Veridass)
Effectieve onderscheppingen
49 4  5  5  14 28
Niet-verzekerde Vtgn (Veridass)
Afhandeling met APO-onderzoek
35 6  1  2  0 9
Niet-gekeurde voertuigen (GOCA)
Afhandeling met PV
297 17  25  18  3 63
 Totaal 590 32 38  35  34
139

 Bron: ISLP - module interventie + module afhandeling

3. Module “trajectcontrole”  


Doelstellingen  

Met de ‘module trajectcontrole’ en bijhorende verkeersborden op deze trajecten,streven we de volgende doelstellingen na:

 • Ontraden van het plegen van snelheidsovertredingen; 
 • Het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel op deze trajecten laten dalen.  

 Evaluatie  

Hieronder vindt u een tabel met het aantal opgestelde PV’s - snelheidsovertredingen:

 Welke trajecten?

 
Vorig
Jaar  
Lopend jaar

Jan
Feb

Mar
Apr

Mei
Jun

Jul
Aug

Sept
Okt

Nov
Dec

Tot.

N12, Turnhout, Antwerpsesteenweg (zone 70)

/// ///  ///  ///  ///  ///  /// ///
N12, Vosselaar, Antwerpsesteenweg - centrum (zone 50) /// ///  ///  ///  ///  ///  /// ///
N12, Beerse, Turnhoutseweg (zone 70) 10 24  0  51  79 153
N12, Beerse, Antwerpseweg (zone 90) 3 0  0  0  0 0
N12, Oud-Turnhout, Steenweg op Ravels (zone 70) 81 27  0  0  0 27

N18, Oud- Turnhout, Steenweg op Turnhout, Steenweg op Mol (zone 50)

68 0  0  0  0 0

N18, Oud-Turnhout, Steenweg op Mol - Donk (zone 70)

0 0  0  0  0 0

N19, turnhout, Steenweg op Zevendonk - Steenweg op Diest - brug E34 (zone 70)

21 5  0  7  42 54

N123, Lichtaart, Herentalsesteenweg (zone 70)

3 0  0  3  3 6

N119, Turnhout , Kastelein, Steenweg op Baarle-Hertog (zone 70)

2821 0  0  153  647 800

N140, Turnhout , Steenweg op Gierle -  brug E34 (zone 70)

73 19  0  170  0 189

N153, Wechelderzande, Oostmalsebaan, Gebr. De Winterstraat (zone 50)

233 0  0  0  0 0

N153, Wechelderzande, Wechelsebaan (zone 70)

9 0  0  0  0 0

Turnhout, Leiseinde ↔ Kasterlee, Zevendonkseweg (zone 70)

674 107  0  207  0 314
Turnhout, Heizijde - Fonteinstraat (zone 50) 5 0  0  3  1 4
Totaal 4001 182  0  594  771   1547

  Bron: ISLP -  module afhandeling

Heeft deze ‘trajectcontrole’ geleid tot een daling van de verkeersongevallen op deze wegen? Hieronder vindt u de evolutie van de verkeersongevallen met lichamelijk letsel op deze wegen:

Welke trajecten?

Ref
Jaar
2010

Vorig
Jaar

Lopend jaar

Jan
Feb

Mar
Apr

Mei
Jun

Jul
Aug

Sep
Okt

Nov
Dec

Tot

N12, Turnhout, Antwerpsesteenweg (zone 70)

26 27 4  4  1  6 15
N12, Vosselaar, Antwerpsesteenweg (zone 50)
N12, Beerse, Turnhoutseweg (zone 70)
N12, Beerse, Antwerpseweg (zone 90)

N12, Oud-Turnhout, Steenweg op Ravels (van Kluisstraat tem Aastraat)

 4 0 0  2 0 2

N18, Oud-Turnhout, Steenweg op Turnhout - Steenweg op Mol (zone 50)

21  20 2  1  1  3 7

N18, Oud-Turnhout, Steenweg op Mol - Donk (zone 70)

N19, Turnhout, Steenweg op Zevendonk - Steenweg op 1Diest (vanaf Ring 13 tem grens Kasterlee) 18 21 5 3  6  1 15

N123, Lichtaart, Herentalsesteenweg (vanaf rondpunt Lic0htaart tem Snepkenshof)

8 2 2  1  0  0 3

N119, Turnhout, Kastelein, Steenweg op Baarle-Hertog (zo3ne 70) (vanaf Ring 13 tem Steenweg op Zondereigen)

5 12 1  0  1  0 2
N140, Turnhout, Steenweg op Gierle - brug E34 (vanaf Ring 113 tem Vosselaar, Grotenhout)  15  13 2

   3

 1  1 7

N153, Wechelderzande, Oostmalsebaan - Gebr. De Winterstraat (zone 50)

13 4 2 2  0  0 4

N153, Wechelderzande (vanaf Blommerschotsebaan tem brug E34) (zone 70)

Turnhout, Leiseinde ↔ Kasterlee, Zevendonkseweg (zone 70) (vanaf Steenweg op tielen tem Molenberg)

 4 0 0  0 1  0 1

Turnhout,Heizijde - Fonteinstraat (zone 50)

8 2 0 1  0  1 2

Totaal

117 105 18 15  13
 12     58

Bron: ISLP -  module afhandeling

 

4. Module "controle sluikverkeer - zwaar vervoer"


Doelstellingen

Met de 'module controle sluikverkeer - zwaar vervoer' streven we de volgende doelstellingen na:

 • De leefbaarheid in bepaalde dorpskernen terug verhogen door het verbod voor vrachtwagens boven de 3.5 ton, met uitzondering voor plaatselijke bediening, beter te controleren;
 • De snelheid van de (toegelaten) vrachtwagens beter te controleren.

Evaluatie

Hieronder vindt u een tabel met het aantal PV’s inzake sluikverkeer – zwaar vervoer:

Welke trajecten?

 

Vorig
Jaar
Lopend jaar
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Tot
N18, Oud-Turnhout (centrum) 52 0  0  0 0 0
Heizijde, Turnhout 0 6 30  11  16 63
Hofeinde, Vosselaar 0 32 7  44  15 98
Totaal 52 38  37  55  31 161

Bron: ISLP -  module afhandeling (vanaf status geviseerd)

5. Module "whitelistcontrole"


Doelstellingen

de ‘module whitelistcontrole’ tenslotte streven we de volgende doelstellingen na:

 • Op plaatsen waar er een verbod geldt voor zwaar vervoer, met uitzondering voor plaatselijke bediening, dit verbod handhaven behalve voor de vrachtwagens, autobussen en ander zwaar vervoer dat wel toegang heeft;
 • Op plaatsen waar er een verbod geldt, het toegangsverbod voor gemotoriseerde voertuigen in voetgangerszones (winkelstraten), met uitzondering van de toegelaten voertuigen, beter controleren;
 • Op plaatsen waar er een verbod geldt, het toegangsverbod voor gemotoriseerd vervoer bij eventuele wegeniswerken, met uitzondering van het plaatselijk verkeer, beter controleren

 Evaluatie

De combinatie van whitelistcontrole bij de controle van sluikverkeer van vrachtwagens, heeft als resultaat dat een toegelaten voertuig niet aangeboden wordt als kandidaat overtreder. Dit leent zich niet tot een cijfermatige evaluatie. Daarnaast wordt deze module gebruikt voor de controle op het toegangsverbod voor gemotoriseerde voertuigen. Hieronder vindt u een tabel met het aantal PV’s

Welke plaatsen?

 

Vorig
Jaar
Lopend jaar
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Tot
Turnhout, Gasthuisstraat
Voetgangerszone (winkelstraat)
0 0 0  0 0 0
Turnhout Grote Markt
Voetgangerszone
5283 145 1431  739  416 2731
Totaal 5283 145 1431 739
 416 2731

Bron: ISLP -  module afhandeling

Achter het woord ‘Cervus’ zit een dubbele symboliek. ‘Cervus’ is het Latijnse woord voor ‘hert’. Het hert staat in het wapenschild van Turnhout en ‘Cervus’ verwijst dus naar Turnhout en dus ook naar de Politie Regio Turnhout, waar de verschillende modules en opzoekmogelijkheden in de server, in 2008 uitgeschreven werden en opgenomen in het lastenboek voor dit netwerk van slimme camera’s. De alertheid en waakzaamheid van het hert, met gespitste oren voor ieder gevaar,  symboliseert bovendien de alertheid en waakzaamheid van ons netwerk van slimme camera’s.

*De Vlaamse Toezichtcommissie heeft een machtiging verleend voor het meedelen van persoonsgegevens van personen die in het bezit zijn van een vrachtwagen door de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL) aan de Politie Regio Turnhout in het kader van de handhaving van de inning van de verkeersbelasting voor vrachtwagens. Deze machtiging kan geraadpleegd worden op http://vtc.corve.be/docs/beraadslagingen/VTC_beraadslaging_2015_28.pdf