24 | 10 | 2017

Gevonden voorwerpen

Belangrijke opmerkingen: Deze lijsten bevatten alle gevonden voorwerpen, aangegeven bij de politie, dus ook de voorwerpen die terug aan de eigenaar konden bezorgd worden.

pdfgevondenvoorw.pdf22/12/2016, 13:08