24 | 10 | 2017

Houd inbrekers buiten.

voordracht met nuttige tips

De lokale politie biedt u tijdens het najaar voordrachten aan die nuttige tips bevatten rond het fenomeen inbraak. Naast een duidelijke uitleg en veel informatie over hoe u best uw woning beveiligt, komt u ook meer te weten over de manier waarop dieven soms te werk gaan

Lees meer...

croes kleinVerkeerseducatie  

De lokale politie is actief betrokken bij verschillende verkeersveiligheidsprojecten:

 

  • V.E.L.O.-project (VerkeersEducatie Lager Onderwijs) in samenwerking met de stedelijke preventiedienst:

    Lees meer...

linken wegNuttige Linken

Hieronder enkele nuttige linken om bepaalde problemen te melden:

 

handtasdiefstalGauwdiefstal (zakkenrollen)

Meest bij grote volkstoelopen (markten, drukke winkelstraten, festiviteiten,...)of op de trein, tram, autobus (vooral bij het instappen), slaan zakkenrollers toe.

Hoe voorkomen daarvan het slachtoffer te worden:

Lees meer...

nachtlawaaiFuiven, tenten, nachtlawaai, vandalisme

Met de zomermaanden in aantocht worden er meer fuiven, voornamelijk tentfuiven, georganiseerd.Dit brengt met zich mee dat de kans op geluidshinder, nachtlawaai en vandalisme vergroot. Hierna vindt u enkele wettelijke bepalingen waarmee de inrichters van fuiven moeten rekening houden:

Geluidshinder door muziek: (Koninklijk Besluit van 24 februari 1977)

Dit Koninklijk Besluit legt enerzijds een maximum geluidsniveau vast voor muziek, voortgebracht in openbare inrichtingen, met andere woorden ter bescherming van de in

Lees meer...

Fuifgids gemeente Lille

pdfFUIFBELEID Gemeente Lille.pdf(325.22 KB)

Veilig fietsen

Elke dag zijn wel meer dan 20 fietsers betrokken bij een verkeersongeval met de dood of een zware verwonding tot gevolg.

De oorzaken van deze onthutsende cijfers zijn zeer verschillend. Zo is er een toename van het verkeer, houden automobilisten nog steeds te weinig rekening met de zwakke weggebruikers, is er nog al te vaak sprake van overdreven snelheid enz.

Lees meer...

binBIN - lijst met alle Bin's van de 7 gemeenten

Hieronder vindt u een lijst van alle buurtinformatienetwerken van onze 7 gemeenten:

Lees meer...

binBuurtinformatienetwerk (BIN) : model protocol/huishoudelijk reglement

pdfHUISHOUDELIJK REGLEMENT BIN nieuw.pdf32.65 KB

pdfBin protocol Lille (34.81 KB)

 

veloVELO: Verkeers Educatie Lager Onderwijs

De politie ondersteunt in samenwerking met de stedelijke preventiedienst de basisscholen op het vlak van verkeerseducatie.  In het VELO-project pakken we het verwerven van vaardigheden in het verkeer stapsgewijs aan.  Voor iedere leeftijd hebben we een aanbod met een stijgende moeilijkheidsgraad;

1ste en 2de leerjaar: leerwandelingen

We leren uw kind hoe het zich veilig kan gedragen als voetganger. Waar ga ik? Hoe steek ik de straat veilig over?

Lees meer...

Diefstal van en uit auto's

 Om te voorkomen dat je auto wordt gestolen, of dat er voorwerpen uit gestolen worden:

  • sluit je auto altijd slotvast af, ook al verlaat je hem maar een ogenblikje, in casu activeer het stuurslot, autoalarm, ....

Lees meer...

caravanCaravans in het verkeer

Met de vakantie voor de deur is het goed om even stil te staan bij de voorbereidingen die komen kijken bij een vakantie met de caravan.

Controleer steeds of het gewicht van de beladen caravan het toegestane maximum niet te boven gaat. Een te zwaar of verkeerd beladen caravan kan onderweg voor flinke problemen zorgen en is bovendien strafbaar.

Door onvoorspelbaar rijgedrag kan de combinatie auto/caravan een gevaar op de weg worden! Ook de caravan loopt hierbij risico's want overlading kan schade toebrengen aan het onderstel en de opbouw van de caravan hetgeen tot flinke kosten kan leiden.

Lees meer...

(Brom)fietsdiefstal

In onze regio worden jaarlijks honderden (brom)fietsen gestolen. De kans dat jouw (brom)fiets gestolen wordt is dus niet klein. Vandaar enkele tips om dat te voorkomen: 

Lees meer

Bellen in auto : verplicht handvrij

 Bellen in de auto is vanaf 1 juli 2000 verplicht handenvrij.

 Het nieuwe artikel 8.4 van het verkeersreglement bepaalt "behalve wanneer zijn voertuig stilstaat, of geparkeerd is, mag de bestuurder geen gebruik maken van een draagbare telefoon die hij in de hand houdt".

 Bovendien stond reeds in artikel 8.3 : "elke bestuurder moet steeds in staat zijn alle nodige rijbewegingen uit te voeren en voortdurend zijn voertuig (..) goed in de hand hebben".Dit slaat op alles wat je stuurvaardigheid be├»nvloedt : de radio afstemmen, een cd wisselen, op de kaart kijken, eten, ..

Lees meer...

Bedot de dief!

Inbraken staan vandaag de dag bovenaan in de top van de criminaliteitscijfers. Meer dan de helft van die inbraken gebeurt in woningen. Om het risico op inbraak drastisch te verminderen, geven we jullie hierbij graag wat nuttige tips.

Lees meer...

L100d100 dagen

 De studenten van het laatste jaar secundair onderwijs te Turnhout vieren naar jaarlijkse gewoonte, de laatste 100 dagen van hun middelbare studies. Samen met het stadsbestuur, de jeugddienst, de schooldirecties en de ouders van de deelnemende studenten wenst de Politie Regio Turnhout ervoor te zorgen dat dit evenement een plezant en feestelijk gebeuren blijft.

Lees meer...